Kapituła

Natalia
Paszkowska

architektka,
Przewodnicząca kapituły,
SARP Warszawa

architekt Jacek Krych

Jacek
Krych

architekt,
członek Zarządu ZG SARP,
SARP Katowice, SLOIA RP

Wojciech
Krawczuk

architekt,
Prezes SARP Poznań,
członek WOIA RP

Jowita
Maćkowiak

architektka,
Przedstawicielka Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

architektka, Przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego,
członkini WOIA RP

Katarzyna
Weiss

architektka,
członkini Rady WOIA RP,
SARP Poznań

Krzysztof
Frąckowiak

architekt,
Wiceprzewodniczący
Rady WOIA RP, SARP Poznań

Piotr
Kluj

architekt,
Wiceprzewodniczący
Rady WOIA RP, SARP Poznań

Agata
Twardoch

architektka,
krytyk i badaczka architektury

Kuba Głaz

Jakub
Głaz

architekt,
krytyk i badacz architektury

Małgorzata
Mercik-May

architektka,
Sekretarz konkursu,
Zarząd SARP Poznań

Organizatorzy:

Patroni honorowi:

Sponsorzy:

Partner:

Patroni medialni: