Przejdź do treści

Kapituła 2023

Błażej
Janik

architekt,
Przewodniczący kapituły,
SARP Katowice

Szymon
Rozwałka

architekt
z
Czech

Piotr
Grabowski

architekt,
Wiceprezes SARP Poznań,
członek WPOIA RP

Jowita
Maćkowiak

architektka,
Przedstawicielka Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

architektka, Przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego,
członkini WPOIA RP

Katarzyna
Weiss

architektka,
członkini Rady WPOIA RP,
SARP Poznań

Ewa
Gbiorczyk

architektka,
członkini Rady
WPOIA RP

Piotr
Bartosik

architekt,
członek Rady
WPOIA RP

Anna
Dudzińska

dziennikarka
Radio 357

Piotr
Korduba

Dyrektor Instytutu
Historii Sztuki UAM

Karolina
Groszek

architektka,
Sekretarz konkursu,
Sekretarz WPOIA RP

Organizatorzy:

Patroni honorowi:

Sponsorzy:

Patroni medialni: